Takt og tone i HEI Badminton


I HEI Badminton ønsker vi fair play og god opførsel af alle spillere, ledere og forældre. Vær særlig opmærksom på følgende ved deltagelse i stævner:


Spillerne

 1. Spillerne dømmer på egen banehalvdel, og der dømmes altid fair.
 2. Er du i tvivl om en bold, spilles den om.
 3. Det er ikke tilladt at slå ketsjeren i nettet eller i gulvet, hvis spillet går én imod.
 4. Det er ikke tilladt at provokere modstanderen. Hverken ved det du siger, eller det du gør.
 5. Man siger tak for kampen og giver hånd til modstanderen, uanset om man har vundet eller tabt.
 6. Sig tillykke til den eller dem der vinder, så gør de andre det også den anden vej.
 7. Vær store nok til at glæde jer også på andres vegne.
 8. Lav en HEI-lejr. Placer jer sammen i hallen og gør det lidt hyggeligt. Det bidrager til en god klubånd og et godt fællesskab.

Ledere/Forældre

Til individuelle turneringer er alle konkurrenter. Som forældre er det opgaven at bidrage til et godt kammeratskab iblandt spillerne og til et godt samarbejde iblandt forældrene. Hjælp og støt hinanden.

I badminton klappes der ikke af modstandernes fejl, og der klappes ikke før bolden er dømt.

Ledere og forældre  skal sidde på bænkene bag baglinien og ikke stå ved badmintonbanens side- eller baglinie. Husk at det er jeres barn der spiller og ikke jer. Det er naturligvis tilladt at leve sig ind i kampen. Men hjælp børnene med selv at afvikle kampen i en god tone og efter reglerne ved at give dem mulighed for det. Støt dem som de har behov for.

Forældre eller andre må ikke blande sig i afgørelser, og der må op til U17 ikke ydes coaching under kampen inkl. fagter og lignende.

Coaching er tilladt, når den første spiller når 11 point (max 60 sek.) og mellem sættene (max 120 sek.).

Et par gode råd om coaching:

 1. Sæt dig i øjenhøjde med den eller dem du coacher.
 2. Giv positiv feedback fortæl evt to gode ting og 1 ting der kan gøres bedre som f.eks.;
  1. Brug god tid når du skal til at serve eller modtage. Du skal først starte, når du er klar.
  2. Husk at komme tilbage på midten af banen.
  3. Husk at få ketcheren op.
 3. Hold øje med om modstanderen er højre eller venstre håndsspiller.
 4. Prøv at spil i forskellige hjørner.
 5. Sæt et opnåeligt mål som f.eks. at få flere point end modstanderen i sidste halvdel af sættet , selv at få dobbelt så mange point som i første halvdel af sættet, at vinde 3 bolde på smash eller drop o.lign. Det behøver ikke altid at handle om at vinde kampen.
 6. Efter en kort pause er det en god ide at tale om, hvad der gik godt som skal bruges i næste kamp, og hvad der gik mindre godt, som kan forbedres i næste kamp.

  Hvis du let bliver uvenner eller kommer op at skændes med dit eget barn, så spørg en anden forælder om han / hun vil coache i stedet for.

  Spidssituationer:

  Vi kan komme ud for, at der er spillere / ledere, der i vores øjne ikke opfører sig ordentligt – snyder på stregerne, råber, generer eller lignende. Prøv aldrig selv at løse situationer som disse. Henvend jer i sådanne situationer ved dommerbordet og få hjælp til at løse en konflikt.